Financieel

Basis boekhouden

Foutloos factureren

Wat is een boekhouding

Waarom een boekhouding

De boekhouding als externe informatiebron

Functies van de boekhouding

De inventaris

Begrippen kapitaal en vermogen

De balans

Onderscheid inventaris-balans

Balanswijzigingen

Het rekeningstelsel

Het journaal

De proef- en saldibalans

Resultatenrekeningen
BTW

Aankoopfactuur / Verkoopfactuur

Creditnota’s

Commerciële kortingen

Directe aan- en verkoopkosten

Aankopen van diensten en diverse goederen

Financiële kortingen

Intracommunautaire verwerving

Bezoldigingen en sociale lasten

Eindejaarsverrichtingen

Regularisatiewerkzaamheden

Analyse van de jaarrekening

Factureringsplicht

Ontheffing van de factureringsplicht

Tijdstip van het uitreiken van de factuur

Leveringen en diensten

Vrijgestelde intracommunautaire leveringen

Bijzondere gevallen

De wettelijk vermeldingen

Bewaartermijn van de facturen

Elektronisch factureren

Elektronische handtekening

Opstellen van een factuur

Verplichte vermeldingen

Aan te bevelen verplichtingen

De algemene verkoopsvoorwaarden

BTW principe

Belastingplichtige

BTW tarieven

Maatstaf van Heffing

BTW berekening bij het opstellen van een factuur

Creditnota

Debiteurenbeheer

Introductie

Preventie

Offerte

Factuurvermeldingen

Algemene verkoopsvoorwaarden

BTW principe

Debiteuren in de balans

Ratio analyse

Debiteurenopvolging

Telefonisch debiteurenbeheer